Aktualności

« 3 4 5 6 7 »

22.12.2016

 

Harmonogramy naborów wniosków na 2017 rok

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


07.12.2016

 

Konferencja podsumowująca wdrażanie w 2016 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

13 grudnia 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – sala audytoryjna (II piętro)


07.12.2016

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Harmonogram


07.12.2016

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie na realizację projektów mających na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Szczegóły w zakładce nabory.


07.12.2016

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wytyczne


« 3 4 5 6 7 »