·         Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

·         Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.mir.gov.pl

·         Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl

·         Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S. A. www.marr.com.pl

·         Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.rarr.rzeszow.pl

·         Portal Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

·         Regionalny Program Operacyjny WP www.rpo.podkarpackie.pl

·         Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl